Ring til os på 29 72 06 77

Vilkår for behandling

Samtalernes pris og varighed

Prisen for 1 time (60 minutter) er kr. 925,-. Betaling skal ske inden for 7 dage eller inden næste samtale.
Særligt for første gang: Det er muligt at lade første samtale strække sig over op til 3 timer. Hvis dette vælges, er prisen for den første time kr. 925, 1650,- for 2 timer og 2400,- for 3 timer.

Der tages forbehold for årlige prisjusteringer.

Tavshedspligt

Psykologen har ifølge psykologloven tavshedspligt om alt hvad der tales om under samtalerne.
Der kan dog gøres undtagelser i følgende tilfælde:

  • Der indgås en skriftlig aftale om at oplysninger og videooptagelser indsamlet under samtaleforløbet må bruges til supervision, undervisning eller forskning. I så fald, må informationerne kun bruges i den sammenhæng, som fremgår af den skriftlige aftale.
  • Der indgås en mundtlig eller skriftlig aftale om, at sagsbehandler, advokat, pårørende eller anden relevant samarbejdspartner, indhenter journaloplysninger eller udtalelser fra psykologen.
  • Psykologen bliver opmærksom på konkrete forhold hvor børn mistrives. I så fald har psykologen underretningspligt til kommunen. I så fald, foretages underretningen i det omfang det er muligt, i samarbejde med klienten.
  • Psykologen bliver opmærksom på konkrete forhold, der kan bringe klientens eller andres liv eller helbred i fare, for eksempel, at klienten planlægger at tage sit eget liv.
  • Klienten beskriver konkrete planer om at begå alvorlig kriminalitet.

​Journalføring

Psykologen har ifølge psykologloven pligt til at føre journal over samtaleforløbet. Journalen er psykologens arbejdsredskab, og er derfor som udgangspunkt ikke tiltænkt andres øjne. Klienten har dog ret til at få udleveret journalen, eller give andre lov til at få den udleveret.

​Afbud og udeblivelser

Afbud skal ske inden kl 16.00, dagen før den planlagte samtale, for at give andre klienter mulighed for at benytte denne tid. Ved for sent afbud eller udeblivelse, opkræves 450kr, uanset årsagen til aflysningen.

​Videooptagelser

Ved opstart i behandling, vil du blive spurgt om lov til, at samtalerne optages på video. Videooptagelserne bruges primært til psykologens egen videreuddannelse, og er dermed et vigtigt led i at sikre den bedst mulige kvalitet af behandlingen.

Der kan indgås aftale om, at vidooptagelserne også kan bruges til forskning eller undervisning.

Som en del af dit samtykke til at samtalerne optages, aftales det også hvornår optagelserne skal slettes.

Klienten har ret til at skifte mening undervejs i forløbet.

Særlige retningslinjer for håndtering af personfølsomme data (GDPR)

Psykolog Anders Christian Böss er ansvarlig for sikker opbevaring af håndtering af personfølsomme data.

​Der indsamles kontaktinformation om klienter i klinikken, samt oplysninger vedrørende helbred og personlige relationer i forbindelse med behandlingsforløb.

De programmer der anvendes til at behandle personfølsomme data, dvs. kalender- og journaliseringssystem, regnskabsprogram og netbank krypterer data, så de ikke er tilgængelige for 3. part.

​Der må ikke udveksles personfølsomme data via ukrypteret mail, dvs. via hjemmesiden, psykologacb@gmail.com eller via firmaets Facebook-side. Det er muligt at sende personfølsomme data via krypteret mail. Aftaler vedrørende tidsbestilling er en undtagelse.

​Det er ikke muligt at gennemføre terapi eller udredning via Skype eller Facetime.

​Elektronisk journal gemmes i 5 år, i henhold til psykologloven.

​Eventuelle brud på datasikkerheden indberettes til Datatilsynet indenfor 72 timer.

Har du brug for hjælp?

Af hensyn til beskyttelsen af dit privatliv, bør du dog ikke dele personfølsomme oplysninger på skrift. Brug kun kontaktformularen til at aftale tider eller til korte praktiske oplysninger. Kontakter du mig for første gang, så husk at angive dit telefonnummer så jeg kan ringe dig op.

Nye forløb 2021

"Af hensyn til at kunne varetage igangværende forløb, starter jeg først nye forløb op fra januar 2021. Du er stadig velkommen til at henvende dig med spørgsmål, eller for at planlægge behandling i det nye år."

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.